SVETA MISA

Uvod

Sveta misa je najveća dragocjenost koju kršćani katolici imaju. Službeno se sveta misa naziva euharistija. Pod riječju misa (missus = poslan) podrazumijevamo poslanje koje svaki kršćanin dobiva po euharistiji. A riječ euharistija znači zahvaljivanje i slavljenje. Zato kažemo da svetu misu slavimo. Ona je najveće slavlje, najveće zadovoljenje koje čovjek može Bogu dati. Zato što postoji sveta misa, možemo mirno prići Bogu Ocu. Zato što postoji sveta misa, vjerujemo da budućnost svijeta nije tragična već osmišljena i Božjom rukom vođena.

Svetu misu ili euharistiju nazivamo i službom Božjom. To je služenje kojim Bog nama služi. Isus je rekao da nije došao da bude služen već da služi (usp. Mk 10,44-45). U tome leži bit čitave svete mise. To je ujedno najveličanstvenije služenje koje čovjek daje Bogu. Bog nas je spasio i po svetoj misi nam poslužuje taj spas. Jer u svetoj misi su sada prisutni Isusova smrt i njegovo uskrsnuće za nas. U svetoj misi sada od grešnika postajem svetac, od djeteta čovječjeg postajem dijete Božje, od čovjeka prokletog postajem blagoslovljeni čovjek, iz tame prelazim u svjetlost.

U svetoj misi mi ujedno služimo Bogu zato što mu dajemo sebe i svoju vjeru da nas može poučiti i preobraziti. Iz svete mise izlaze sve milosti za kršćanina i Crkvu. Bez svete mise nema Crkve. Crkva se rodila iz Isusove smrti i uskrsnuća. Crkva se okuplja poslanjem Duha Svetoga. Duh Sveti je mogao doći tek kad je Isus bio uzdignut, a to znači nakon njegove smrti i uskrsnuća.

Sveta misa je preobražaj čitavog svijeta. Kršćani u nju unose sve što je njihov ljudski svijet, a odnose sve to preobraženo, kao Božji svijet. Kad ne bi bilo svete mise, ne bi bilo spasenja. Sve što je Bog učinio za čovjeka stavio je u svetu misu. Ona je Isusovo Tijelo koje se predaje za spas ljudi i Isusova Krv koja se prolijeva za oproštenje njihovih grijeha.

Autentični kršćanin se zato prepoznaje po svetoj misi. Prvi kršćani su se sastajali da lome kruh, slave euharistiju. Kršćani čitavog svijeta okupljaju se po crkvama da slave tu istu euharistiju. Sve što Crkva ima i za čim svijet čezne nalazi se u euharistiji. Sveta misa je zato sposobna promijeniti svakog kršćanina i svijet. Pa zašto se to ipak ne događa? Jer ne poznajemo svetu misu i u nju ne ulazimo! A cilj našeg napredovanja u kršćanskom životu jest: razumjeti misu, ući u misu. Misu je potrebno razumjeti jer nam je postala svagdašnja, kao dužnost, nešto što se mora odslušati. čak i u današnje vrijeme kad sve više vjernika pohađa misu i sve ih se više pričešćuje, čini se da još uvijek nema onog pravog razumijevanja. Ako ne razumiješ, recimo, kako se nekim aparatom rukuje, kako ćeš ga upotrijebiti? A sveta misa je ono što možemo koristiti da svaki dan rastemo. čini nam se kao nešto svagdanje i nemoćno, jer smo sve crkveno pretvorili u nemoćno, pa tako i euharistiju. Ali sveta misa je nešto svemoćno.

Stoga ćemo ići korak po korak kako bismo razumjeli misu i tako što bolje iskoristili sve ono što nam pruža. Svetu misu možemo podijeliti u pet dijelova, možemo je promatrati kao prekrasan dvorac s pet dvorana, a naš "hod" kroz misu kao hod iz jedne dvorane u drugu. Opisat ćemo što činimo u svakoj od tih dvorana.


Prvi dio - prva dvorana