Misijski izlet za djecu i mlade u Bayern-Park 2013   Opširnije